løp! mine hester

 

løp, løp, løp, løp, mine hester

løp, løp, løp, løp, stå  (x2)

hepp, hepp, hepp, tilbake

hepp, tilbake gå  (x2)

tekst: trad.

melodi: trad. Arr: Gunnelie

(kilde ruth sommerfeldt jacobsen)